Prodej palivového dřevaCo naBízíme?

Dřevo přímo od majitele, bez překupnické přirážky. Nabízíme jehličnaté a tvrdé listnaté palivové dřevo v délkách 20, 25, 33, 50 a 100 cm. Dále jehličnaté odřezky po manipulaci. Palivové dřevo nabízíme štípané i neštípané a to buď jako  rovnané - skládané  (měřeno v PRM), nebo  sypané (měřeno v PRM-syp.).

 Urovnáním volně sypaného štípaného dříví do vozíku, nebo na korbu auta dostáváme (rovnaný) prostorový metr a na takto naložené dříví již nelze aplikovat ceníky pro volně sypané dříví.

Při výrobě polínek je ovšem skládání značně drahé a kvalita skládání by velmi ovlivnila skutečné množství dřeva. Proto polínka prodáváme v měrné jednotce prostorový metr sypaný (PRM-syp.). Náhodné sypání je spravedlivé a hlavně levné, takže nejsme nuceni do cen dřeva připočítávat nákladnou, časově náročnou lidskou práci při skládá.


Ceník palivového dřeva, platný od 15.9.2022


Jehličnaté

Sortiment Cena za jednotku s DPH [Kč]
Sypané (PRM-syp.) Rovnané (PRM)
Palivo 2m vláknina x 900
Odřezky z manipulace 500 650
Kuláče 1m x 900
Kuláče 1m štípané x 1150
Polínka krácené 50 a 33 cm (možnost štípané) 1050 1600
Polínka krácené 25 a 20cm (možnost štípané) 1100 x

Tvrdé listnaté

Sortiment Cena za jednotku s DPH [Kč]
Sypané (PRM-syp.) Rovnané (PRM)
Kuláče 1m a 2m x 1200
Kuláče 1m štípané x 1600
Polínka krácené 50 a 33cm (možnost štípané) 1450 x
Polínka krácené 25 a 20cm (možnost štípané) 1500 x

Doprava palivového dřeva

Zajišťujeme dopravu palivového dřeva až k zákazníkovi domů. Dřevo vozíme vlastní károu taženou traktorem. Doprava traktorem maximálně do 10km při min. odběru 6prm - sypaného dřeva.


Cena dopravy

  • 50Kč/km (počítá se cesta tam i zpět)
  • veškeré uvedené ceny jsou včetně platné sazby DPH 
  • ceny se mohou v průběhu období měnit

V případě zájmu nebo dotazů nás neváhjete kontaktovat

 Ing. Milan Ťoupal, Tel.: 725 804 491, Email: toupal@panstvi-bechyne.cz


Z čeho si můžete vybrat


Vláknina, 2 m

Odřezky z manipulace

Kuláče, 1 m


Kuláče, 1 m, štípané

Polínka krácené, 25 cm 

Polínka krácené, 25 cm, štípané
PRM - rovnané

Palivové dříví měříme na prostorové metry (PRM). Prostorový metr – (někdy také rovnaný prostorový metr) představuje prostor 1 x 1 x 1 m do kterého jsou jednotlivá polena, nebo štípané dříví vyskládány – tedy včetně prostoru mezi jednotlivými poleny.

skladane drevo

 


PRM - sypané
 
Krátké štípané palivové dříví (polínka 20 cm, 25 cm, 33 a 50 cm) neurovnané do hráně měříme na sypané prostorové metry (PRM-syp.). Sypaný prostorový metr je množství dříví volně nasypaného do prostoru 1 x 1 x 1 m.

sypane drevo


Kontaktujte nás

Kontakt: Ing. Milan Ťoupal, Tel.: 725 804 491, Email: toupal@panstvi-bechyne.cz