Pěstební činnostPěstební činnost je velmi důležitá součást péče o lesní porosty, kterou se na Panství Bechyně zabýváme a patří mezi nejrozsáhlejší.

Zahrnuje především přípravu půdy, obnovu lesa, ochranu a ošetřování kultur, prořezávky, výchovu lesních porostů, ochranu lesa, odstraňování těžebních zbytků a další činnosti s tím spojené.

 Zastoupení dřevin v lesích Panství Bechyně.

  • Smrk ztepilý  - 50%
  • Borovice lesní – 35%
  • Dub letní  - 5%
  • Buk lesní – 2%
  • Modřín evropský – 2%
  • Jedle bělokorá – 1%
  • Ostatní dřeviny – 5%