ObůrkaHistorická tradice

Myslivost má na bechyňském panství bohatou a dlouholetou tradici, která začala v roce 1569, kdy koupil bechyňské panství Petr Vok z Rožmberka. Mimo jiné dal v letech 1570 – 1571 zřídit v blízkosti hradu bažantnici. Zanedlouho nechal přestavět hrad na renesanční zámek s parkem, jehož součástí byla právě tato bažantnice. V roce 1596 musel Vok Bechyni prodat Šternberkům a v roce 1715 ji vyženil Jan Leopold Paar. Rod Paarů pak vlastnil zámek a bechyňské panství až do roku 1948, kdy jim byl majetek zabaven státem. Paarové v rozvoji myslivosti pokračovali. Na počátku 19. století vznikla z bažantnice další menší obora a byla do ní vysazena dančí zvěř. Tím byly položeny základy obory později zvané Obůrka. Prameny uvádějí letopočet 1817. V roce 1957 do Obůrky přibyli mufloni. Oba druhy zvěře se v oboře chovají i v současnosti.

Současná rozloha Obůrky je 140 hektarů, přičemž cca 2 hektary připadají na louky a pastviny, několik jezírek a rybník. Zbytek tvoří les, v němž jsou významné přestárlé porosty borovice a dubu. K zařízení Obůrky patří myslivna, lovecká chata, dva seníky, chyták a kryté kazatelny. Zvěř je kvalitní, přirozeně plachá a loví se individuálně na čekané nebo šouláním. Přirozenou hranicí je ze dvou třetin řeka Lužnice z jedné strany a říčka Smutná ze strany druhé. Část oborního oplocení zničila v roce 2002 povodeň a proto je nyní plot po generální opravě. Obora není přístupná veřejnosti.

V Obůrce je chován daněk evropský a muflon v počtech kolem cca sto kusů. Kvalita chovu se postupně zvyšuje. Nejsilnější ulovené trofeje měly hodnoty u daňka 192 bodů CIC a u muflona 222 bodů CIC.

Mezi vzácné hosty, kteří lovili v Obůrce, patří i bývalý prezident USA George H. W. Bush, který zde v roce 1980 jako host prezidentské kanceláře ulovil muflona.


Název honitby: Obora Obůrka
Kód ÚHÚL: 3112606077
Kód SVS: CZ 31D07320
Poznámka: -
Výměra (ha): 140
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Tábor
ORP: Tábor
Honidba Obůrka