O násSpolečnost Panství Bechyně byla založena v roce 1993.
Vznikla na majetku bývalých velkostatků Bechyně a Opařany v Jižních Čechách.

Tyto polnosti, lesy, rybníky a nemovitosti byly po revoluci v restitucích navráceny a v současné době patří do majetku místní firmy se sídlem ve Vaduz (Lichtenštejnsko). Na majetku Panství Bechyně SE/ Herrschaft Bechyne SE, který obnáší 4942 hektarů vlastních lesních pozemků, 260 hektarů lesů pronajatých od obce Sudoměřice, 282 hektarů rybníků, areál Bechyňského zámku a další nemovitosti na Bechyňsku, hospodaří česká dceřiná společnost Panství Bechyně s.r.o..

 Z výtěžků lesnické činnosti a obchodu se dřevem společnost reinvestuje finanční prostředky především na údržbu a zušlechťování lesů a dále financuje obnovu zámeckého komplexu a dalších nemovitostí. Vedle těchto hlavních činností se Panství Bechyně zaměřuje na aktivity podporující turistický ruch. Za tímto účelem bylo vybudováno golfové hřiště, zrekonstruován hotel Panská na náměstí v Bechyni a zpřístupněna zámecká expozice veřejnosti.