Černická oboraHistorie Obory

První zmínky o oboře pochází z roku 1585, kdy se v místech kolem Sudoměřic chovali bažanti.

Černickou oboru založil pak o rok později Petr Vok, který k tomu využil poddanskou půdu. Kvůli původní oboře o rozloze 11 km x 4,4 km byly zrušeny obce Černice, Benešov a Obrovka. Obyvatelé z těchto vesnic byli přestěhováni do nově vzniklé osady Nová Ves. V roce 1588 Petr Vok zakoupil pro potřeby obornictví statky ve Vyhnanicích a Březnici.

Obora vždy sloužila zejména k chovu černé zvěře, daňků a jelenů. Chov daňků se zde datuje již od roku 1817. Původně obora zaujímala rozlohu 4 500 ha.V roce 1781 byla zmenšena a nyní je její rozloha něco málo přes 2 000 ha a je v ní šest větších rybníků. K nejznámějším patří Rytíř, využívaný k rekreačním účelům, dále Starý, Nový, Velký Vyhnanický a Panianin. Obora se rozkládá při silnici z Bechyně do Soběslavi poblíž Sudoměřic. V roce 1971 bylo zrušeno oplocení kolem Černicé obory.

Přírodní památka Černická obora byla vyhlášena v roce 1933 a její výměra činí 11,51 ha. Nachází se u loveckého zámečku a bývalé hájenky (dnes zázemí golfového hřiště) Černice nedaleko Sudoměřic u Bechyně. Je to jedna z nejstarších přírodních rezervací na našem území, neboť byla chráněna vlastníkem pozemku již od roku 1880. Jedná se o přestárlý porost borovice lesní, dubu letního a jedle bělokoré s bohatým podrostem habru obecného v jižní části území. Památka je součástí přírodního parku stejného názvu. Lokalita je zajímavá především z entomologického hlediska - řád dvoukřídlí a brouci. Z tohoto důvodu je zde minimálně odstraňováno staré dřevo z padlých stromů.


Název honitby: Černická Obora
Kód ÚHÚL: 3112606075
Kód SVS: CZ 31D07308
Poznámka: -
Výměra (ha): 2100
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Tábor
ORP: Tábor
Honidba Černická obora