Pěstební činnostPěstební činnost je pro správu lesů velmi důležitá a na Panství Bechyně ji velmi pečlivě provádíme, což nás řadí mezi přední lesnické firmy v oblasti. Pěstební činnost zahrnuje široké spektrum činností, jako je například příprava půdy, obnova lesa, ochrana a ošetřování kultur, prořezávky, výchova lesních porostů, ochrana lesa, odstraňování těžebních zbytků a další činnosti s tím spojené.

Jedním z důležitých aspektů pěstební činnosti je také správné zastoupení jednotlivých dřevin v lesních porostech. Na Panství Bechyně jsme v této oblasti velmi pečliví a snažíme se udržovat optimální poměr mezi jednotlivými druhy dřevin, který odpovídá daným ekologickým podmínkám. Podíl jednotlivých dřevin v našich lesích je následující: smrk ztepilý 50%, borovice lesní 35%, dub letní 5%, buk lesní 2%, modřín evropský 2%, jedle bělokorá 1% a ostatní dřeviny tvoří 5% zastoupení.

Všechny tyto činnosti jsou prováděny s ohledem na udržitelnost lesního hospodářství, aby byly zajištěny nejen krátkodobé, ale i dlouhodobé potřeby společnosti v oblasti dřeva a jiných lesních produktů. Kromě toho máme na Panství Bechyně také zájem o ochranu přírodních a krajinářských hodnot, což je pro nás další důležitý aspekt lesnického hospodaření.