Další činnosti a službyMalá vodní elektrárna

Strojovna elektrárny se nachází na levém břehu řeky Lužnice těsně při levobřežním kamenném pilíři vorové propusti.

VÍCE INFORMACÍ

Rybníkářství

VÍCE INFORMACÍ