Online rezervace Dárkové poukazy

Historie


Jak šel čas


Původně knížecí hradiště v Bechyni, zmiňované již v 9. století, stojí na nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říčky Smutná a řeky Lužnice. Z majetku pražských biskupů "pustou horu Bechyni" získal před rokem 1268 král Přemysl Otakar II. a vybudoval zde kamenný hrad. Během vlády krále Jana Lucemburského v předhradí, bylo roku 1323 založeno město obehnané hradbami. K mohutnému opevnění hradu došlo v 15. století.

Od sedmdesátých let 13. století docházelo ke střídání majitelů. Roku 1340 byla Bechyně v držbě pánů ze Šternberka (znovu v letech 1477 až 1530, následně 1596 až 1715), od nichž ji v roce 1367 získal markrabě Jošt. Za Bechyňů z Lažan, na přelomu let 1422-1423, došlo k vypálení města husitským hejtmanem Janem Hvězdou z Vicemilic. Hrad byl, ale dobyt Prokopem Holým až v roce 1428.

Z nejstaršího sídla, přestavovaného zejména v roce 1477 a pak v letech 1510 až 1527, jsou do dnes dochovány části dvou podélných staveb, spojených příčným křídlem, které bylo v době renesance připojeno k nově vybudovanému tzv. Vokovu zámku. Čtvrté křídlo, ukončující jižní stranu nádvoří, bylo v roce 1791 strženo.

Po éře Švamberků, majitelů Bechyně od roku 1530, zde v letech 1569 až 1596 vládl Petr Vok z Rožmberka. Konala se zde jeho svatba (14. 2. 1580) s Kateřinou z Ludanic. Sňatkem Marie Terezie ze Šternberka roku 1715 s Janem Leopoldem hrabětem Paarem přechází Bechyně do majetku Paarů, kteří zde setrvali až do roku 1948, kdy zámek zkonfiskoval stát. Poté jej využívala ČAV. Po roce 1989 bylo panství v restituci navráceno. V současné době patří do majetku firmy Panství Bechyně SE/ Herrschaft Bechyne SE, se sídlem ve Vaduz (Lichtenštejnsko).

Majetek Panství Bechyně SE/ Herrschaft Bechyne SE obnáší 4982 hektarů vlastních lesních pozemků, 500 hektarů lesů pronajatých od okolních obcí, 282 hektarů rybníků, areál BECHYŇSKÉHO ZÁMKU a další nemovitosti na Bechyňsku. Hospodaří zde česká dceřiná společnost Panství Bechyně s.r.o.

Zámek, přilehlé nemovitosti a pozemky jsou od roku 1994 nepřetržitě opravovány. Do roku 2007 uskutečnila společnost Panství Bechyně rekonstrukce a opravy za více než 210 milionů korun.

Jedny z nejdůležitějších a nejnákladnějších oprav proběhli na celé prohlídkové trase zámku. Byl zrestaurován nábytek, obrazy, podlaha, kazetový strop, nástěnné malby Vokova svatebního sálu a jízdárna. Dále byla zrekonstruována kašna, Lesní dům, historické fresky na nádvoří, zámecká věž a byla provedena kompletní výměna střešní krytiny a krovů.

Většinu zámeckých prostor je možné využít pro kulturní a společenské akce včetně svatebních obřadů. V letních měsících zde probíhají různé historicko-kulturní události. Aktuální přehled najdete vždy v sezoně na našich webových stránkách.


Proměny v časeToulavá kamera

Náš zámek byl také cílem přadu Toulavá kamera, ve které tvůrci hahlédli například do pozdně gotického Stromového sálu nebo do svatebního sálu Petra Voka.


Spustit video

 Penzion Černická obora v Sudoměřicích u Bechyně hodnocení