Vokův sál

Nejreprezentativnější sál na zámku Bechyně, který je zdobený freskami z 16. století. Prostor se hodí pro uspořádání konferencí, školení, prezentací a je ideální pro pořádání reprezentativních gastro zážitků či gala večeří. 

celodenní pronájem, bez DPH 79.000 Kč

 • Cena zahrnuje:

  • prohlídka nabízených prostor, konzultace a schůzky s koordinátorkou Panství Bechyně před akcí
  • návrh rozpočtu
  • parkování pro hosty u zámecké brány
  • fotografování a natáčení v pronajatých prostorách,
  • základní výzdoba
  • 10 kulatých stolů a 130 židlí
  • malé podium
  • WiFi
  • koordinace celé akce
    • zajištění dodavatelů, komunikace s nimi a organizace v den konání
    • zajištění doprovodného programu a jeho organizace v den konání
    • vytvoření harmonogramu a dohled na průběh celé akce
    • organizace ubytování hostů
    • celkové vyúčtování akce