Online rezervace Dárkové poukazy

Lesnictví


Naše činnosti

Na majetku Panství Bechyně SE/ Herrschaft Bechyne SE, který obnáší 4942 hektarů vlastních lesních pozemků, 250 hektarů lesů pronajatých od okolních obcí, 282 hektarů rybníků, areál bechyňského zámku a další nemovitosti na Bechyňsku, hospodaří česká dceřinná společnost Panství Bechyně s.r.o..

  • zalesňování
  • mechanická a chemická ochrana lesních kultur
  • prořezávky
  • probírky
  • těžba dřeva
  • výkup a prodej dřeva
  • komplexní obhospodařování lesů pro obce i soukromníky
  • znalecké posudky z oblasti ocenění lesů a škod na lese
  • štěpkování lesní biomasy

Lesní majetek Panství Bechyně s.r.o. se skládá z několika větších lesních komplexů. Nejznámější z nich je objekt bývalé Černické obory, která byla založena Petrem Vokem z Rožmberka v roce 1586.

Z této doby se zde zachovali některé význačné stromy, které tvořily parkovou úpravu bývalé obory. Tyto stromy mají nejen estetický význam, ale tvoří i ekologické prostředí pro výskyt některých vzácných druhů brouků. V souladu s ochranou přírody jsou v lesních porostech ponechávána i torza těchto stromů.

V lesích se hospodaří podle schváleného hospodářského plánu, který počítá ve zvýšené míře s podrostním způsobem hospodaření. Preferujeme přirozené zmlazení porostů všude, kde to přírodní podmínky umožní.

Při naší činnosti se nevyhýbáme ani novým technologiím, které by měly být šetrnější k přírodě. Jedná se například o štěpkování v porostech na místo pálení klestu, těžba Harwestory a podobně. V přibližování dřeva využíváme v maximálně možné míře koně, protože tato technologie – i když velmi stará – je k lesnímu prostředí nejšetrnější.