Online rezervace

Členství a členové


Informace pro členy klubu

Členské poplatky 1. Jihočeského golfového klubu Bechyně 2018


Aktivní členství

registrace u České golfové federace
členství v 1.JČGKB
celoroční bezplatné využívání hřiště klubu a cvičných ploch
reciproční slevy na partnerských hřištích až 30%
sleva 10% na ubytování v penzionu Golf

Vstupní poplatek 1000 Kč jednorázově, noví členové
DOSPĚLÍ 6900 Kč stávající členi od dovršení 18 let v daném roce (ročník 2000)
STUDENTI 6500 Kč po předložení dokladu o studiu,
max. do 27 let (ročník 1991)
MLÁDEŽ 1900 Kč mládež od 16 do 17 let v daném roce
(ročník 2002-2001)
DĚTI  990 Kč děti do 15 let
(ročník 2003)


PASIVNÍ ČLENSTVÍ

registrace u České golfové federace
členství v 1.JČGKB
bezplatné využití cvičných ploch

pasivní členství neopravňuje k bezplatnému využití hřiště

Roční poplatek 2900 Kč


Reciproční slevy na partnerských hřištích 2018

slevy pro členy našeho klubu připravujeme