Pěstební činnostPěstební činnost je velmi důležitá součást péče o lesní porosty, kterou se na Panství Bechyně zabýváme a patří mezi nejrozsáhlejší.

Zahrnuje především přípravu půdy, obnovu lesa, ochranu a ošetřování kultur, prořezávky, výchovu lesních porostů, ochranu lesa, odstraňování těžebních zbytků a další činnosti s tím spojené.

 Zastoupení dřevin v lesích Panství Bechyně.

  • Smrk ztepilý  - 50%
  • Borovice lesní – 35%
  • Dub letní  - 5%
  • Buk lesní – 2%
  • Modřín evropský – 2%
  • Jedle bělokorá – 1%
  • Ostatní dřeviny – 5%

Naše služby

Nabízíme odborné konzultace a v případě zájmu doporučíme způsob výsadby, pěstování lesních dřevin a ošetřování lesních kultur.

Ve společnosti Panství Bechyně zajistíme veškeré služby v pěstební činnosti pro soukromé vlastníky lesů, státní lesy i pro právnické osoby. Zabezpečíme, nebo zprostředkujeme nákup vyhovujícího sadebního materiálu,včetně chemických prostředků k jejich ochraně. Dále zajistíme chemii pro ochranu lesa i péči o lesní kultury.