Online rezervace Dárkové poukazy

Golf course


O Provozu hřiště

Základní informace o našem hřišti a jeho provozu.


Jak je to v zimních měsících


Od 20.11.2017 je HŘIŠTĚ UZAVŘENO. V období 20.11.2017 - 31.3.2018. je vstup povolen výhradně členům klubu a to na zimní greeny.

Služby RECEPCE jsou Vám k dispozici v pracovní dny 8 - 14,30 hodin na adrese hotelu Panská, Nám. T.G.Masaryka 54, Bechyně Tel.: 777 213 474 / E-mail: monika@golf-bechyne.cz, info@golf-bechyne.cz

DRIVING RANGE OTEVŘEN DO 30.11.2017

Provoz v dubnu až říjnu


Každou středu je omezený či zastavený provoz DRIVING RANGE přibližně do 16:00 hodin. Prosíme sledujte značení na parkovišti hřiště. Děkujeme za pochopení!

Každou neděli (mimo prázdniny) je DRIVING RANGE nebo cvičné greeny PUTTING a CHIPPING uzavřeny z důvodu tréninku golfové školy. Více informací na recepci!


 Přečtěte si místní pravidla.

Pokud chcete zviditelnít vaší firmu na našem hřišti, tak si přečtěte možnosti pronájmu reklamních ploch.


Plán hřiště


Jamka č. 1; par 4 (HCP 9, 10) žlutá 349, červená 318

Jamka 1

Dráha jamky vede přímo od odpaliště po louce, po levé straně se nachází košatý dub, který často bývá cílem Vašich ran. Před Vámi ve vzdálenosti cca 50 metrů je úzká příčná vodní překážka, vpravo za ní je strom (lípa). Po levé straně je podélná vodní překážka, tvořená převážně suchou úzkou strouhou, kterou obklopuje hustší, ale nízký rough. Jamka je touto vodní překážkou oddělena od jamky č. 2. Fairway je rovná. Green je střední velikosti a z pravé strany jej chrání nevelký plochý bunker. Vzadu za jamkovištěm je nižší terénní zatravněný val, který brání přeběhu míče daleko za green.


Jamka č. 2; par 4 (HCP 3, 4) žlutá 391, červená 336

Jamka 2

Tato jamka směřuje zpět ke klubovně. Opět je fairway rovná a přehledná, obklopená stromy. Po levé straně probíhá podélná vodní překážka, která odděluje jamky č. 1 a č. 2. Před vlastní vodní překážkou je ze strany jamky č. 2 několik metrů široký hustý rough. Na této jamce je třeba umístit drive rovně mezi stromy. Druhá jamka je o několik desítek metrů delší než první jamka. Nalevo ve vzdálenosti cca 100 metrů od greenu se nachází nevelké, ale delší jezírko, za kterým stojí „budka“ vodárny. V místních pravidlech je „budka“ označena jako nepohyblivá závada. Zároveň s ní jde opět přes farway příčná vodní překážka, většinou trávou zarostlá vyschlá strouha. Green druhé jamky chrání zleva jeden a vzadu druhý bunker, za kterým je ve větší vzdálenosti hustý rough, kde se míče obtížně hledají. Vpravo vedle greenu je vzrostlý dub.


Jamka č.3 ; par 3 (HCP 17, 18) žlutá 135, červená 129

Jamka 3

Jamka se nachází na druhé části golfového hřiště, proto je nutné na tuto jamku přejít silnici. Odpaliště je zde vyvýšené. Po pravé straně se před stromy a silnicí nachází plot, který vyznačuje hranici hřiště (aut). Na této jamce je z důvodu bezpečnosti zakázáno odpalovat míč po dobu, kdy po silnici prokazatelně jede jakýkoliv dopravní prostředek. Před odpalištěm je rovná plocha, sečená jako velmi nízký rough a příčně ji protíná několik ovocných stromů. Asi 20 metrů za stromy směrem k jamkovišti začíná farway. Před vlastním jamkovištěm je umístěn bunker. Další bunkery jsou vpravo a vlevo a chrání jamkoviště v zadní části. Green je středně velký, navíc je zde zatravněná prohlubeň a před lesem nízký val. Na hraně přilehlého lesa je plot, popsaný v místních pravidlech jako hranice hřiště (aut).


Jamka č. 4 – par 4 (HCP 15,16) žlutá 303, červená 27

Jamka 4

K další jamce se dostanete lesní cestou a po prkenné cestě přes louku. Na odpališti první tzv. „lesní“ jamky je před Vámi vidět kratší, ale přiměřeně široká fairway, vpravo vysoký štíhlý dub. Na pravé straně přilehlého lesa je plot, označující hranici hřiště (aut). Z ohybu jamky (typu levopravý dogleg), je již vidět na green, který je středně velký. Nalevo ho chrání větší bunker. Místním specifikem je travnatý pahorek před jamkovištěm, proto pro dosažení greenu je třeba ránu přizpůsobit.


Jamka č. 5 – par 5 (HCP 1, 2) žlutá 482, červená 450

Jamka 5

Jedná se opět o tzv. „lesní“ jamku. Fairway je poměrně přehledná. Vodítkem pro směr hry je osamocený vysoký strom, stojící přímo uprostřed dráhy. Obě strany dráhy tvoří podélná vodní překážka. Green není v dohledu. Poslední třetina dráhy je takřka pravoúhlý dogleg, jehož levá strana je však dostatečně široká pro vlastní hru. Z ohybu se otevírá výhled na green, který je menších rozměrů. Green je z pravé i levé strany a částečně i zezadu chráněn mělkými bunkery. Les je z pravé strany ohraničen plotem, který je též hranicí hřiště (aut). Vlevo je les označen jako podélná vodní překážka.sobit.


Jamka č. 6 – par 3 (HCP 11, 12) žlutá 164, červená 155

Jamka 6

Lesní cestou se vrátíte na menší louku za klubovnou, kde jste už hráli jamku č. 3. Celá louka je uzavřena plotem vyznačujícím hranici hřiště (aut). Z vyvýšeného odpaliště vidíte na green. Před odpalištěm je nízký rough, který protíná několik ovocných stromů, cca 3 metry za nimi již začíná farway. Green je podlouhlého tvaru s mělkými bunkery na obou stranách. Za greenem ve vzdálenosti cca 10 metrů se nachází hranice hřiště (aut).


Jamka č. 7 – par 5 (HCP 13, 14) žlutá 416, červená 383

Jamka 7

Tato jamka je umístěna opět na velké louce. Zde je vlevo po celé délce této jamky plot, který označuje hranici hřiště (aut). Mezi dráhou a plotem je hustý rough s několika sloupy elektrického vedení. Z odpaliště před Vámi leží fairway jako na dlani. Napravo je pouze pár stromů, které oddělují tuto jamku od jamky č. 2 a místy je vyšší rough. Jamku protíná příčná vodní překážka, která je pokračováním z jamky č. 2 a je nedaleko odpališť. Green je podlouhlý a zprava chrání jamkoviště bunker, vzadu je pak nižší zatravněný ochranný val. Zleva je vodní překážka, která částečně chrání green i zpředu.


Jamka č. 8 – par 3 (HCP 5, 6) žlutá 143, červená 135

Jamka 8

Hrací plocha této jamky se od odpaliště rozšiřuje, fairway je pouze před greenem, ostatní plocha je sečená jako semirough. Rough se stromem po levé straně, za nímž je plot ohraničující hranici hřiště (aut), je místy velmi hustý a těžce hratelný. Plochu protíná příčná vodní překážka. Podlouhlý green se svažuje směrem k odpališti. Napravo jamkoviště je menší bunker, vlevo v přední části je vodní překážka a za ní se nachází další malý bunker. Za jamkovištěm je větší terénní prohlubeň, nebo-li travnatý bunker. Za ním je zatravněný val. Několik stromů po pravé straně není pro hráče nebezpečím, ale často zde míč končí, většinou v hratelné poloze.


Jamka č. 9 – par 5 (HCP 7, 8) žlutá 443, červená 368

Jamka 9

Poslední jamka probíhá podél příjezdové silnice s alejí kaštanů (vnitřní strana kmenů stromů – směrem do hřiště tvoří hranici hřiště (aut) – viz místní pravidla, plot za nimi může být v některém případě nepohyblivou překážkou – úleva – viz místní pravidla). I na této jamce platí místní pravidlo o neodpalování míčku po dobu průjezdu dopravních prostředků. Odpaliště je opět trochu vyvýšené, podél aleje stojí několik osamocených dubů, které díky rozměrným korunám mohou zachytit váš odpal. Napravo na hranici mezi touto dráhou a dráhou jamky č. 1 stojí také velký strom, ale fairway je dostatečně široká pro hru, takže váš míček má dostatek místa pro nerušený dopad v případě rovné rány. Ve vzdálenosti cca 50 metrů před greenem opět dráhu protíná příčná vodní překážka a po obou stranách ční do značné výše mohutné stromy. Green je střední velikosti, obklopen ze tří stran zemním zatravněným valem. Mezi vyšším zadním náspem a jamkovištěm je bunker.