Online rezervace Dárkové poukazy

Certificate


Jsme držitelé osvědčení o účasti v certifikaci lesů č. 0532.

Cílem je podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a spotřeby dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje a výrobků ze dřeva, ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje společnosti prostřednictvím realizace Českého systému certifikace lesů.