Online rezervace Dárkové poukazy

Černice Deer Park


Historie Obory

První zmínky o oboře pochází z roku 1585, kdy se v místech kolem Sudoměřic chovali bažanti.


Černickou oboru založil pak o rok později Petr Vok, který k tomu využil poddanskou půdu. Kvůli původní oboře o rozloze 11 km x 4,4 km byly zrušeny obce Černice, Benešov a Obrovka. Obyvatelé z těchto vesnic byli přestěhováni do nově vzniklé osady Nová Ves. V roce 1588 Petr Vok zakoupil pro potřeby obornictví statky ve Vyhnanicích a Březnici.

Obora vždy sloužila zejména k chovu černé zvěře, daňků a jelenů. Chov daňků se zde datuje již od roku 1817. Původně obora zaujímala rozlohu 4 500 ha.V roce 1781 byla zmenšena a nyní je její rozloha něco málo přes 2 000 ha a je v ní šest větších rybníků. K nejznámějším patří Rytíř, využívaný k rekreačním účelům, dále Starý, Nový, Velký Vyhnanický a Panianin. Obora se rozkládá při silnici z Bechyně do Soběslavi poblíž Sudoměřic. V roce 1971 bylo zrušeno oplocení kolem Černicé obory.

Přírodní památka Černická obora byla vyhlášena v roce 1933 a její výměra činí 11,51 ha. Nachází se u loveckého zámečku a bývalé hájenky (dnes zázemí golfového hřiště) Černice nedaleko Sudoměřic u Bechyně. Je to jedna z nejstarších přírodních rezervací na našem území, neboť byla chráněna vlastníkem pozemku již od roku 1880. Jedná se o přestárlý porost borovice lesní, dubu letního a jedle bělokoré s bohatým podrostem habru obecného v jižní části území. Památka je součástí přírodního parku stejného názvu. Lokalita je zajímavá především z entomologického hlediska - řád dvoukřídlí a brouci. Z tohoto důvodu je zde minimálně odstraňováno staré dřevo z padlých stromů.


LOVECKÝ ZÁMEČEK HVĚZDA

také zvaný ČERNICKÝ ZÁMEČEK.


Leží východně 7 km od Bechyně při jižním okraji Černické obory. Tento pozdně barokní zámeček byl postaven pro knížete Václava Paara pražským stavitelem J.J. Wirchem v letech 1765-1766. Již v roce 1880 byla v části obory zřízena jedna z nejstarších přírodních rezervací v Čechách. Při zámečku dnes najdete nově vybudované GOLFOVÉ HŘIŠTĚ. Nevelký barokní zámeček je znám též pod názvem Hvězda pro svůj tvar trojcípé hvězdy. Na šestiboký sálový prostor v zámku navazují tři jednopatrová křídla. Nad vstupem je paarský znak s letopočtem 1766.


ČERNICKÁ TVRZ


Přibližně 200 metrů východně od zámečku je zachována starobylá budova zámeckého vzhledu, která měla původně věž. Budova obsahuje starší zdivo a byla barokně přestavěna. Podle ústního tvrzení se pravděpodobně jedná o původní tvrz vladyků z Černic. Obec Černice byla při budování obory Petrem Vokem zrušena a tvrz tehdy byla pravděpodobně využita jako lovecký zámeček v oboře. Nyní je tato budova využita jako penzion Golf při golfovém hřišti 1. JIHOČESKÉHO GOLFOVÉHO KLUBU.