Online rezervace Dárkové poukazy

History


Jak šel čas


Původně knížecí hradiště v Bechyni, zmiňované již v 9. století, stojí na nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říčky Smutná a řeky Lužnice. Z majetku pražských biskupů "pustou horu Bechyni" získal před rokem 1268 král Přemysl Otakar II. a vybudoval zde kamenný hrad. Za krále Jana Lucemburského v předhradí bylo založeno město, roku 1323 obehnané hradbami. K mohutnému opevnění hradu došlo v 15. století.

Od sedmdesátých let 13. století docházelo ke střídání majitelů; roku 1340 Bechyně byla i v držbě pánů ze Šternberka (znovu v letech 1477 až 1530, pak 1596 až 1715), od nichž ji získal v roce 1367 markrabě Jošt. Za Bechiňů z Lažan došlo na přelomu 1422-1423 k vypálení města husitským hejtmanem Janem Hvězdou z Vicemilic; hrad však byl dobyt Prokopem Holým až v roce 1428.

Z nejstaršího sídla, přestavovaného zejména v roce 1477 a pak v letech 1510 až 1527, jsou podnes dochovány části dvou podélných staveb, spojených příčným křídlem, jež bylo v době renesance připojeno k nově vybudovanému tzv. Vokovu zámku. Čtvrté křídlo, ukončující jižní stranu nádvoří, bylo v roce 1791 strženo.

Po éře Švamberků, majitelů Bechyně od roku 1530, tu v letech 1569 až 1596 vládl Petr Vok z Rožmberka, jenž zde měl svatbu (14. 2. 1580) s Kateřinou z Ludanic. Sňatkem Marie Terezie ze Šternberka roku 1715 s Janem Leopoldem hrabětem Paarem přechází Bechyně do majetku Paarů, kteří zde setrvali až do roku 1948, kdy zámek konfiskoval stát. Poté jej využívala ČAV. Po revoluci bylo panství v restituci navráceno a v současné době patří do majetku firmy se sídlem ve Vaduz (Lichtenštejnsko) Panství Bechyně SE/ Herrschaft Bechyne SE, kterýmž majitelem je Josef Šťáva.

Na majetku Panství Bechyně SE/ Herrschaft Bechyne SE, který obnáší 4982 hektarů vlastních lesních pozemků, 500 hektarů lesů pronajatých od okolních obcí, 282 hektarů rybníků, areál BECHYŇSKÉHO ZÁMKU a další nemovitosti na Bechyňsku, hospodaří česká dceřinná společnost Panství Bechyně s.r.o.

Zámek a přilehlé nemovitosti a pozemky jsou v podstatě od roku 1994 nepřetržitě opravovány. Do roku 2007 uskutečnila společnost Panství Bechyně rekonstrukce a opravy za více než 210 milionů korun.

Mezi nejdůležitější a nejnákladnější opravy patří kompletní rekonstrukce celé prohlídkové trasy zámku, zrestaurování nábytku a obrazů, rekonstrukce Vokova svatebního sálu (podlaha, kazetový strop, nástěnné malby) a rekonstrukce Jízdárny. Dále pak bylo investováno do rekonstrukce kašny, Lesního domu, historických fresek na nádvoří, zámecké věže až po kompletní výměnu střešní krytiny a krovů.

Zatím nejnovějšími rekonstrukčními počinami jsou nová střecha Kohoutku – Katovny i se zcela novou kohoutí korouhvičkou, restaurování třetí a poslední části historických fresek na nádvoří zámku a dokončená rekonstrukce původně renesanční fasády vnější strany zámku.

Většinu zámeckých prostor je možné využít pro kulturní a společenské akce včetně svatebních obřadů. V letních měsících zde probíhají různé historicko-kulturní události. Aktuální přehled najdete vždy v sezoně na našich webových stránkách.

Podívejte se na fotky Zámeckého areálu v proměnách doby. Zámecká jízdárna, sýpka, zámek a další prostory uvidíte tak, jak je neznáte. Není potřeba žádný další komentář...Toulavá kamera

Náš zámek byl také cílem přadu Toulavá kamera, ve které tvůrci hahlédli například do pozdně gotického Stromového sálu nebo do svatebního sálu Petra Voka.


Spustit video