Lesnictví

Lesnictví

Naše činnost:

• zalesňování
• mechanická a chemická ochrana lesních kultur
• prořezávky
• probírky
• těžba dřeva
• výkup a prodej dřeva
• komplexní obhospodařování lesů pro obce i soukromníky
• znalecké posudky z oblasti ocenění lesů a škod na lese
• štěpkování lesní biomasy

Lesní majetek Panství Bechyně s.r.o. se skládá z několika větších lesních komplexů. Nejznámější z nich je objekt bývalé Černické obory, která byla založena Petrem Vokem z Rožmberka v roce 1586.

Z této doby se zde zachovali některé význačné stromy, které tvořily parkovou úpravu bývalé obory. Tyto stromy mají nejen estetický význam, ale tvoří i ekologické prostředí pro výskyt některých vzácných druhů brouků. V souladu s ochranou přírody jsou v lesních porostech ponechávána i torza těchto stromů.

V lesích se hospodaří podle schváleného hospodářského plánu, který počítá ve zvýšené míře s podrostním způsobem hospodaření. Preferujeme přirozené zmlazení porostů všude, kde to přírodní podmínky umožní.

Při naší činnosti se nevyhýbáme ani novým technologiím, které by měly být šetrnější k přírodě. Jedná se například o štěpkování v porostech na místo pálení klestu, těžba Harwestory a podobně. V přibližování dřeva využíváme v maximálně možné míře koně, protože tato technologie – i když velmi stará – je k lesnímu prostředí nejšetrnější. 

Prodej palivového dřeva

Místo prodeje: Manipulační sklad Bechyně. 
Kontakt: 603 893 505

Lesnictví

Uvedené ceny jsou uvedené bez platné sazby DPH  15%.

Ceny se mohou v průběhu období měnit.

Odvoz paliva individuálně.

Platnost ceníku: od 1. února 2017

 

AKTUALITY


 

Prodej palivového dřeva
Místo prodeje: Manipulační sklad Bechyně (Na kameňáku)
Kontakt: 603 893 505
 

 

 

 

 

 

bechyně     bechyňský     zámek    resort    hotel    golf    zámecký    golfový    balíčky    balíček    svatba    svatební     svatba na zámku     catering     víkendový pobyt     ubytování     penzion     jižní čechy     výlet     dovolená    turnaj     prohlídka     galerie     muzeum      expozice      petr vok     rožmberkové    sleva     firemní akce    akce     rodina    děti    pivnice     bar    restauarce     zábava      pivnice     pěšky     kolo      brusle     tenis     lužnice      rodinný výlet     výstava     zážitek